moresexvideos.net keanni lei gets fucked so good from behind.
https://www.leakedpornvideos.com
porn-spider.top

Bipolar İlaç Listesi

İçindekiler

Bu başlık altında Bipolar için verilen ve verilmesi beklenilen duygu durum düzenleyici olarak bilinen Bipolar İlaç Listesi ni paylaşacağız. Bu listedeki ilaçlar kesinlikle doktor reçetesi ile kullanılmalıdır. Herhangi bir yan etki durumunda HEMEN doktorunuza başvurunuz. Bipolar hastalığı hakkında bilgi almak için bipolar bozukluk nedir yazımıza göz atabilirsiniz.

Duygudurum Düzenleyici (moodstabilizers) Tipi İlaçlar

Bu ilaçların özelliklerini içeriklerini ve yan etkilerini sıraladık;

Quilonum, Hypnorex retard İlacı İçeriği – Yan Etkileri

Bipolar İlaç Listesi arasında en etkili ilaçlardan birisidir. Etkin maddesi Lityumdur.

Özelliği

Bipolar Affektif Bozukluğun Önlenmesi (artan aktivite [hipomani veya mani] ve duygudurum ve aktivite depresyonu [depresyon]) ile morbid yükselmiş duygudurum arasında belirgin ruh hali değişikliklerine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, Depresif atakların önlenmesi (majör depresyon atakları),

Aşırı yüksek ruh halinin aşırı aktivitesi ile tedavisi (manik atak). İçin kullanılmaktadır.

Yan Etkileri:

Ağırlıklı olarak tedavinin başlangıcında

Aşağıdaki yan etkiler genellikle tedavi devamı veya doz azaltımı ile giderilir:

 • Kas zayıflığı, ellerde ince titreme
 • Mide bulantısı, mide bulantısı, ishal
 • Artan idrar atılımı, artan potasyum ve sodyum ekskresyonu ile. Bu genellikle bir hafta sonra normalleşir.
 • Susuzluk hissi
 • Genel halsizlik, baş dönmesi

Tedavi sırasında,

Aşağıdaki yan etkiler tedavi sırasında ortaya çıkabilir:

Ortak (100 üzerinden 1-10 kullanıcı)

Tedavinin ilk iki yılında kısmen doza bağımlı kilo alımı gerçekleşir. Bu nedenle, yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketiminden kaçının.

Nadir (10.000’den 10’a kadar kullanıcı)

 • Patolojik kas zayıflığı (myastenia gravis)
 • Artmış tiroid fonksiyonu
 • Çok nadir (10,000’den azı)
 • Dokularda su tutma ile şiddetli böbrek fonksiyon bozuklukları
 • Saç dökülmesi
 • Akne benzeri cilt reaksiyonları, saç kökleri
 • Kaşıntı
 • Sedef hastalığı nüks veya alevlenmesi
 • Döküntüler, cilt ülserleri veya diğer aşırı duyarlılık belirtileri

Bipolar İlaç Listesi nde yer alan en etkili ilaçlardan bir tanesidir.

Orfiril, Ergenyl İlacı İçeriği – Yan Etkileri

Etken Maddesi valproik asittir.

Özelliği

Ruhsal bozukluklarda, akut mani ve depresyon tedavisinde kullanılabilmektedir. Manik-depresif dönemlerin önlenmesi için kullanılabilir. Bununla birlikte, lityuma karşı allerji veya lityum ilacına dayanamayan hastalara verilmektedir.

Yan Etkileri;

Çok yaygın yan etkiler:

Amonyumda kan konsantrasyonunun artması.

En yaygın yan etkiler:

leke şeklinde döküntülü kaşıntı , baş ağrısı , baş dönmesi, çift görme, bulanık görme, iştahsızlık, kilo kaybı, baş dönmesi, yorgunluk, iştahta artış, ağırlık, nistagmus, titreme, hareket belirsizlik, geçici saç kaybı , sinir rahatsızlık, duyu bozukluğu, kan hastalıkları , kan pıhtılaşma bozuklukları.

Ara sıra ve nadir yan etkiler:

Salivasyon artışı, su tutma, artan kan insülin konsantrasyonu, kanama, kas direnci hareketleri (spastisite), saldırganlık, davranış bozuklukları, hareketsizlik gibi gastrointestinal semptomlar ve ishal , bulantı ve kusma , hazımsızlık, mide ağrısı, kulaklarda (tinnitus) zil, sanrılar, ıslatma, adet bozuklukları, geçici beyin hasarı gibi etkilerdir.

Çok nadir veya izole ve düzensiz yan etkiler:

Artan kan konsantrasyonu, testosteron artışı, yumurtalık genişleme gibi kan hastalıkları nötropeni , lökopeni , anemi , trombositopeni , pansitopeni hareket ettirmek için abartılı bir dürtü, konfüzyon, halüsinasyonlar, dengesizlik gibi hareket bozuklukları, koreoatetozun Parkinson hastalığının kötüleşmesi, inme artış, vaskülit , deri lezyonları gibi ciddi cilt reaksiyonları eritema multiforme , lupus eritematozus , Stevens-Johnson sendromu , Lyell sendromu, Cystinspeicherkrankheit, beyin hastalıkları ( demans ), beyin hücreleri atrofi, kronik beyin hasarı, serebral korteks işlev bozukluğu, kas gerginliği azalma, anormal şekilde artmış kas hareketleri (diskinezi Choreatiforme), şiddetli EEG değişimleri.

Tegretol, Timonil İlacı İçeriği – Yan Etkileri

Etken Maddesi Karbamazepindir. Bipolar İlaç Listesi arasında en çok yan etkiler ile karşılaşan ilaçtır.

Özelliği

Belli nöbet tiplerini (epilepsi, sara hastalığı) tedavi etmek için kullanılır.

Belli dönemdeki bir ruhsal çöküntü (depresyon) durumunda, çökkünlük veya taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) kullanılır.

Beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji” adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki diğer ağrılar ya da sancılar için kullanılmamalıdır.

Yan Etkisi;

Aşağıdaki yan etkilerden biri görülürse, TEGRETOL’ü kullanmayı durdurun ve HEMEN doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Ateş, boğaz ağrısı, döküntü, ağızda ülser, bezlerde şişkinlik ya da daha kolay enfeksiyon kapma (beyaz kan hücresi eksikliğine ilişkin belirtiler).
 • Yorgunluk, baş ağrısı, egzersiz sırasında nefes darlığı, baş dönmesi, solgun bir görünüm, ateşe yol açan sık enfeksiyonlar, titreme, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser; kanama ya da normalden daha kolay zedelenme, burun kanaması (tüm kan hücrelerinde eksiklik).
 • Yorgunluk, ateş, bulantı, iştah kaybının eşlik edebileceği çoğunlukla yüzde kırmızı lekeli döküntüler (sistemik lupus eritematosus hastalığının olası belirtileri).
 • Göz akında ya da deride sarılaşma (hepatit belirtileri).
 • İdrar renginde koyulaşma (porfiri ya da hepatit belirtileri).
 • Böbrek bozukluğuna bağlı olarak idrar miktarında şiddetli azalma, idrarda kan.
 • Şiddetli üst karın ağrısı, kusma, iştah kaybı (pankreatit belirtileri).
 • Ateş, titreme, baş ağrısı, öksürük ve vücutta ağrıların eşlik ettiği deri döküntüsü, ciltte kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ya da ağızda kabarma, deride soyulma (ciddi deri reaksiyonu belirtileri).
 • Yüzde, gözlerde ya da dilde şişkinlik, yutma zorluğu, hırıltılı nefes, ürtiker ve yaygın kaşınma, döküntü, ateş, karında kramplar, göğüste ağrı ya da darlık hissi, nefes alma güçlüğü, bilinç kaybı (anjiyoödem ve şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri).
 • Halsizlik, bilinç bulanıklığı, kas seğirmesi ya da nöbetlerde belirgin kötüleşme (kandaki sodyum düzeylerinin düşük olmasına bağlanabilecek semptomlar).
 • Ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, ense sertliği ve parlak ışığa karşı aşırı duyarlılık (menenjit belirtileri).
 • Kaslarda sertlik, yüksek ateş, bilinçte değişiklik, yüksek kan basıncı, aşırı tükürük salgısı (nöroleptik malign sendrom belirtileri).
 • Düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı.
 • Bilinç bozukluğu, bayılma.
 • Bunların hepsi çok ciddi olan yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TEGRETOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Daha yaygın
 • Kas uyumu kaybı
 • Alerjik deri reaksiyonları
Daha az yaygın
 • Ayak bileği, ayak ya da alt bacaklarda şişkinlik (ödem oluşması)
 • Davranışta değişiklikler
 • Bilinç bulanıklığı
 • Zayıflık
 • Nöbetlerde (krizlerde) artış
 • Bulanık görme
 • Çift görme
 • Gözde kırmızılık ve şişkinlikle birlikte kaşınma (konjonktivit)
 • Gözlerde basınç/ağrı hissi (gözde basınç artışına ilişkin belirtiler)
 • Titreme
 • Kontrolsüz vücut hareketleri
 • Kas spazmları
 • Kontrolsüz göz hareketleri.
Seyrek Olan Etkiler
 • Kaşıntı
 • Bezlerde şişme
 • Huzursuzluk ya da aşırı kızgınlık (özellikle yaşlılarda)
 • Bayılma
 • Konuşma güçlüğü ya da belirsiz konuşma
 • Huzursuzluğun gözlendiği depresyon
 • Sinirlilik ya da diğer duygu durumla ilişkili ya da zihinsel değişimler
 • Duyusal varsanılar (halüsinasyonlar) (olmayanı görme, işitme vb.)
 • Kulaklarda çınlama ya da açıklanamayan diğer sesler
 • İşitme kaybı
 • Zorlu solunum
 • Göğüs ağrısı
 • Hızlı ya da anormal derece yavaş kalp atışı
 • Uyuşma
 • Ellerde ve ayaklarda karıncalanma
 • Sık idrara çıkma
 • İdrar miktarında ani azalma
 • Tat alma bozuklukları
 • Anormal süt salgısı
 • Erkeklerde meme büyümesi
 • Toplardamar üzerinde dokunulduğunda aşırı hassasiyet gösteren, çoğunlukla acı veren şişkinlik ve kızarıklık (tromboflebit)
 • Güneşe karşı artmış deri hassasiyeti
 • Kemiklerde artmış kırık riskine yol açan yumuşama
 • İncelme ya da zayıflama (D vitamini eksikliği, kemik erimesi).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Daha yaygın
 • Kusma
 • Bulantı
 • Sersemlik hissi
 • Uykululuk hali
 • Huzursuzluk, yerinde duramama
 • Kiloda artış
Daha az yaygın
 • Baş ağrısı
 • Ağızda kuruluk
Seyrek
 • Kabızlık
 • İshal
 • Karında ağrı hissi
 • Eklem ya da kaslarda ağrı hissi
 • Terlemede artış
 • İştahta azalma
 • Saç dökülmesi
 • Yüzde ve vücutta aşırı şekilde tüylenme
 • Cinsel bozukluklar
 • Erkeklerde kısırlık
 • Dilde kızarıklık ve ağrı hissi
 • Ağızda yaralar, aft
 • Deri renginde değişimler
 • Akne

Bipolar İlaç Listesi arasında yan etkilerine en dikkat edilmesi gereken ilaçtır.

Lamictal İlacı İçeriği – Yan Etkileri 

Etken maddesi Lamotrijindir.

Özelliği

2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen sara hastalığının tedavisi için ve sara nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.

Ayrıca 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılmaktadır.

18 yaş ve üzeri yetişkinlerde ise bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) tedavisinde kullanılmaktadır.

Yan Etkileri

Eğer aşağıdakilerden biri olursa LAMICTAL’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık sendromu olarak bildirilenler

Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinde şişme, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar içi pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmaması bu sendromdaki başlıca belirtileridir. Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilmektedir.

Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihaplı bir rahatsızlıktır)

Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyretmek olan ciddi bir hastalıktır)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Bipolar İlaç Listesi nde sayılabilecek en etkili ilaçtır.

Hafif Yan Etkiler

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Parkinson hastalığında kötüleşme, karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya karın ağrısı, nöbet sıklığında artış, eklem ağrısı, sırt ağrısı, aseptik menenjit, uyaranlara karşı aşırı duyarlılık, saldırganlık, tik oluşması, gerçekte var olmayan şeyleri görme duyma veya hissetme, zihin karışıklığı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, uykusuzluk, titreme, uyuklama, koordinasyon bozukluğu, huzursuzluk, dengesizlik, hareket bozuklukları, çift görme, bulanık görme, göz kızarıklığı, bulantı, kusma, ishal, yorgunluk

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Gözde hızlı ve istem dışı hareketler
 • Ağızda yaralar
 • Vücutta daha kolay morarma görülmesi
 • Solgun görünme

Bunlar LAMICTAL’in hafif yan etkileridir.

Bipolar İlaç Listesi içerisinde en etkili duygu durum düzenleyici ilaçlardandır.

Trileptal İlacı İçeriği – Yan Etkileri

Etken maddesi Okskarbazepindir. Bipolar İlaç Listesi arasında etkili bir duygu durum düzenleyici ilaçtır.

Trileptal İlacı İçeriği - Yan Etkileri

Özelliği

Epilepside, beyin hücreleri zaman zaman bozuk bir şekilde gereğinden çok fazla uyarı yollamaktadır. Bunun sonucu, epilepsi (sara) nöbeti olarak adlandırılan düzensiz kas hareketleri ortaya çıkabilmektedir. TRİLEPTAL beynin “aşırı uyarılabilir” duruma gelmiş olan sinir hücrelerini kontrol altında tutmakta ve böylece bu tip nöbetleri baskılamak ya da sıklıklarını azaltmak suretiyle etkili olan bir ilaçtır.

Yan Etkileri

Doktor tavsiyesi ve reçetesi ile kullanabileceğiniz bu ilacın aşağıda bulunan herhangi bir yan etkisine karşın ilaç alımını durdurun ve hemen doktorunuza başvurunuz. Direkt olarak acil bölümünden girerek doktorunuza bildiriniz.

 • Eklemlerde ve kaslarda ağrı
 • Göz kapağı, dudak , yüz ve ağızda şişlik nedeni ile nefes alamama
 • Yutma ve konuşmada güçlükler
 • Deri dökülmeleri ve kızarıklıklar
 • Ağrılara aşırı duyarlılık
 • Ateş
 • Göz, Ağız, Burun kanallarında kabarcıklanmalar
 • Ciddi Alerjik Deri Tepkileri
 • İntihar Düşüncesi

Bunlardan herhangi biri sizde görüldüyse mutlaka doktorunuza görünmeniz gerektiğini tekrar hatırlatarak bu yan etkilerin çok seyrek görüldüğünü ve görülen hastaların Trileptal ilaca tam yan etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu yüzden acil tıbbı desteğe ihtiyacınız olabilir. Bipolar İlaç Listesi nde yer alan bu ilaç hastalığınızın durumuna göre verilmektedir.

Seyrek Yan Etkiler
 • Yorgunluk, bir işi yaparken ya da spor esnasında nefes darlığı, solgun görünüm, baş ağrısı, üşüme, sersemlik hissi, ateşe yol açan sık enfeksiyonlar, boğaz ağrısı, ağızda ülser yaralar oluşması, ağızda normalden daha kolay kanama ya da çürük oluşumu, burun kanaması, ciltte kırmızı ya da morumsu benekler ya da deride açıklanamayan lekeler (kan pıhtılaşma hücreleri olan trombositlerin sayısında ya da kan hücrelerinin miktarında düşüşe bağlı belirtilerdir)
 • Çoğunlukla yüzde görünen, yorgunluk, ateş, bulantı, iştah kaybının eşlik edebileceği kırmızı lekeli döküntü (sistemik lupus eritematozus bulguları)
 • Uyuşukluk, zihin bulanıklığı hali, kas seyirmesi ya da nöbet kasılmalarının önemli düzeyde kötüleşmesi (kandaki sodyum düzeylerinin çok düşük olmasına bağlanabilecek belirtiler)
 • Sarılık ile birlikte grip benzeri belirtiler (Karaciğer iltihabı (hepatit) bulguları)
 • Şiddetli şekilde karnın üst bölgesinde ağrı, kusma, iştah kaybı (Pankreas iltihabı (pankreatit) bulguları)
 • Kiloda artış, yorgunluk, saç kaybı, kaslarda güçsüzlük, soğukluk hissi (tiroid bezinin az çalışması durumunun bulguları)
 • Çok küçük çocuklarda (4 yaş altı): uyuşuk davranışlar, iştah azalması ve kolay uyarılabilirlik (kolayca aşırı tepki verme hali).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdaki etkiler her 100 hastada 1 ila 10 hastayı etkileyebilir.

Titreme, düzenli hareketlerde bulunamama, istemli olmayan ve kontrolsüz göz hareketleri, huzursuzluk ve sinirlilik, çökkünlük (depresyon) hissi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler yaygın görülür.

Aşağıdaki etkiler her 10000 hastada 1 hastayı etkileyebilir.

 • Düzensiz kalp atışları ya da çok hızlı ya da çok yavaş kalp hızı.
 • Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etki çok seyrek görülür.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Aşağıdaki etkiler her 100 hastada 10’dan fazlasını etkileyebilir.
 • Yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hali, bulantı, kusma, çift görme
Bunlar TRİLEPTAL ilacının genellikle hafif ve orta dereceli, geçici yan etkileridir ve genellikle zamanla kendiliğinden düzelmektedir.

Bu yan etkiler çok yaygın görülür.

Aşağıdaki etkiler her 100 hastada 1 ila 10 hastayı etkileyebilir.

 • Güçsüzlük
 • Hafıza bozuklukları
 • Dikkati toplamada yetersizlik
 • Algılama ve tepki göstermede yetersizlik
 • Sürekli huzursuzluk durumu
 • Zihin bulanıklığı hali
 • Bulanık görme
 • Kabızlık
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Sivilceler
 • Saç dökülmesi
 • Denge bozukluğu
Bunlar da TRİLEPTAL ilacının genellikle hafif ve orta dereceli ve geçici yan etkileridir ve genellikle zamanla kendiliğinden düzelir.

Bu yan etkiler yaygın görülür.

Aşağıdaki etkiler her 10000 hastada 1 hastayı etkileyebilir.

Yüksek kan basıncı, B9 vitamini (folik asit) eksikliği, B9 vitamini eksikliğinin bazı belirtileri şöyledir: İshal, çökkünlük (depresyon) hissi ve kan hücrelerinin sayısında azalmayı haber veren belirtilerdir.

Bunlar TRİLEPTAL’in genellikle hafif ve orta dereceli ve geçici olan yan etkileridir.

Bu yan etkiler çok seyrek görülür.

Bipolar İlaç Listesi arasında duygu düşünce düzenleyici ilaçları listeledik. Bunlara ait özellikler ve yan etkilerini sıraladık. Umarız sizin için faydalı bir yazı olmuştur. Oluşturduğumuz bu Bipolar İlaç Listesi arasındaki hiç bir ilaç, doktorun vereceği reçete olmadan alınamaz.

Yorum Alanı

https://hubofxxx.net seth bond tops kyle adams. alison tyler rubs her pussy. snapxxx.monster